Føreren til Jotunheimen er fra 2005, og klar for å utgis i ny versjon. 

Derfor bør du melde fra om du har meninger om eventuelle feil i føreren, eller rett og slett har førstebestigninger i ermet som bør være med. 

Annonse

Her er meldingen fra Norsk tindeklub:

«Arbeidet med å planlegge neste utgave av Norsk Tindeklubs Klatrefører for Jotunheimen har nå startet. For å få en best mulig klatrefører som kan være til nytte og glede for gamle og nye klatrere, vil vi legge stor vekt på at opplysningene i føreren er mest mulig korrekte og fullstendige. Dette trenger vi din hjelp til. 

Norsk Tindeklub ber derfor alle klatrere som ferdes i Jotunheimen – og som forhåpentligvis bruker 2005-utgaven av klatreføreren aktivt – om å melde fra om nye ruter som er gått og nye vinterbestigninger, samt påpeke feil og mangler i de eksisterende rutebeskrivelsene.
Alle som er interessert i klatrehistorie, er naturligvis også velkomne til å korrigere og supplere de historiske opplysningene om tidligere bestigninger som er nedtegnet i Jotunheimføreren.

Vi planlegger å utstyre den nye føreren med en del nytt billedmateriale. De som ønsker å sende inn bilder, bes i første omgang om å ta kontakt med undertegnede.»

Opplysninger og kommentarer – samt informasjon om nye bilder bes sendt til

Norsk Tindeklub
v/Fridtjof Thokle Madssen,
Dælivn. 31 B,
1383 Asker
Tlf.: 917 373 57
e-post: tmadssen@online.no

 

Du kan også ta kontakt med

Arne Larsen, tlf. 930 246 17, e-post: klatrelarsen@gmail.com

Anders K. Wollan, tlf. 957 56 757, e-post: a.k.wollan@nhm.uio.no