27 Crags er et finsk selskap som ble opprettet i 2007 med mål om å digitalisere klatreruter og buldre. 

Målet er at man ikke skal være avhengig av at klatreførere blir trykt opp fysisk, og dermed blir utdatert.

Nå har 27 Crags oppdatert appen med at man raskt gjennom ved å ta et bilde, tegne inn ruta og legge inn litt notater, så er du en forfatter. Det krever at du har Premium-medlemsskap og du kan tjene opp til 50 % av profitten av den ene topoen du lager. 

Du kan også velge om profitten skal doneres vekk til bolting eller aksess verden over. 

Poenget med 27 Crags er at det er lagd av klatrere for klatrere, og det gjør at man ikke er like avhengig av klatreførere. 

Det er mange ruter og buldre i Norge som er registrert på 27 Crags, men det er fortsatt veldig mange plasser som ikke er det. 

Du kan lese mer om Premium topo på 27 Crags sine nettsider.