I Sverige er klatresentrene er fortsatt åpne, noe som har skapt diskusjon i klatremedia verden rundt. Samtidig gjør de smittevernstiltak, og myndighetene mener det er forsvarlig å holde klatresentre åpent.

Norges Klatreforbund fraråder all klatring inne og ute, men Sveriges klatreforbund går heller ut med anbefalinger om hvordan man skal gjøre smittereduserende tiltak som klatrer. Med andre ord, det er ikke frarådet i Sverige å klatre.