De andre omkransede kommunene Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Eidfjord, Osterøy, Samnanger, Ullensvang, Vaksdal, Voss og Øygarden har også innført strengere tiltak, men det er Bergen, Kvam og Ulvik som har en full sosial nedstenging skriver Bergen kommune på sine nettsider. 

Det fører til at klatresentrene igjen blir stengt. 

Skandinavias største klatresenter, Vestveggen på Åsane, skulle etter planen åpne mandag 18.januar, men åpningen har blitt utsatt grunnet manglende godkjenning av sprinkleranlegg og brukertillatelse. Nå blir det ytterligere forsinket. 

De andre klatresentrene må også holde stengt helt fram til 14.februar (altså en ukes tid). 

Byrådsleder Roger Valhammer sier følgende: 

- Vi har en uoversiktlig smittesituasjon og må sette inn strenge tiltak nå for å få oversikt over situasjonen slik at vi unngår en ukontrollert spredning av de muterte virusene. Det er viktig at folk i Bergen og regionen holder seg mest mulig i ro nå for å hindre videre spredning.

Klatresentrene spesielt i de store byene har vært utsatt i koronakrisen, og i Oslo har klatresentrene vært stengt eller delvis stengt siden november. Men nå er det åpent for barneidretten igjen i Oslo, noe som gjør at klatresentrene kan ha noe drift.