Remi Småland er daglig leder i Bergen klatreklubb, og hans stilling ble opprettet i forbindelse med at Bergen klatreklubb skal drifte et nytt klatresenter i Åsane som etter planen skal åpne i november. Klatresenteret vil være del av en flerbrukshall som heter Arena Nord, og deler av flerbrukshallen skal etter planen åpne i september.

3200 kvm med klatreflate