Alpinisten Fredrik Sträng var en av klatrerne som opplevde 2008-tragedien på K2 på nært hold. Raset i den såkalte «Flaskehalsen» høyt på Abruzzi-ruta tok livet av 11 klatrere, blant andre norske Rolf Bae, og Sträng bisto i redningsarbeidet i timene som fulgte. En del kontroversielle utsagn i media, både i de dramatiske timene og dagene på K2 og i ettertid, skapte imidlertid debatt rundt Strängs rolle i hendelsesforløpet, og svensken har måttet tåle kritikk i både hjemlig og internasjonale media i etterkant av tragedien.

Nå er Sträng på vei tilbake til K2, denne gangen som medlem av en ekspedisjon i forbindelse med et forskningsprosjekt som skal forske på beslutningstagene i ekstreme miljøer. Han er en av Sveriges mest erfarne ekspedisjonsklatrere, og har siden tragedien på K2 i 2008 vært på hele seks ekspedisjoner til verdens 8000-meterfjell. Ekspedisjonen skal etter planen være avsluttet i midten av august.

Les mer om ekspedisjonen på Strängs hjemmeside.

Se også: Andrzej Bargiel kjøre ned fra K2