Men opplevd diameter er nesten som de andre, og målt diameter (uten belastning) er 10 mm.

Tauet er noe fastere i fisken enn de andre mykere tauene, men det oppleves positivt.