Tradklatring omhandler alt som har med riss, dieder, fjell og naturlige sikringer å gjøre – klassikern på ditt lokale crag, rangleturen til favoritt-tinden, og langturen opp 1000-metersveggen. Alle sko kan funke, men ikke alle sko funker til alt. For eksempel kan harde riss fordre meget presise sko, både til lister og til å jamme tuppen inn i det smale risset. Da nytter det ikke å ha en sko som er høy i gummien foran – den kommer ikke inn i risset. 

Les også: Slik klatrer du på naturlige sikringer