Fysioterapauten og førdianeren Torbjørn Wiken er ansatt som ny daglig leder og tiltrer stillingen 1.november.  

Det var Firda Tidend som først omtalte saken.