Til tross for utfordringer her og der med koronavirus ligger alt til rette for åpning som planlagt 1. september. Sørlandet klatresenter får masse buldring, autobelay og en femten meter høy hovedvegg med 30 overhengende linjer.

– Tjelmeland Friksjon er godt i gang med bygging av buldre- og klatrevegger, og vi har ansatt en driftsleder som sette i gang med å klargjøre alt som ikke har med selve klatreveggene å gjøre. Det er mye som skal på plass fortsatt, men vi har en god følelse, sier daglig leder Rune Osvold.