Dermed viser det seg at den opprinnelige planen om å åpne til jul blir utsatt med minst 6 måneder.

– Det er ikke optimalt å åpne et klatresenter i april-mai, men vi ønsker bare å åpne så fort vi kan. Akkurat nå sitter vi litt med henda i fanget, mens vi venter på at plan og bygg kommer tilbake med et vedtak. Det skjer i månedsskiftet august-september, sier prosjektleder Ingunn Trosby i Christiansands klatreklubb CKK.

Annonse

– Her bør samfunnsnyttige formål gå foran paragrafrytteri om reguleringsplaner, sier prosjektlederen.

Klatresenteret på Grim i Kristiansand skulle bli en ny storstue for klatrere i Kristiansand og omegn, med initiativ tatt av klubbene i Kristiansand og Søgne. Prosjektet har vært planlagt siden 2015.

Da senteret ble klaget inn av den lokale velforeningen, endte klagen med å få medhold hos Fylkesmannen i Agder. Dermed omgjør fylkesmannen det som opprinnelig var et politisk vedtak fra Kristiansand kommune.

Stridens kjerne rent juridisk dreier seg om bygningens regulerte funksjon. Området på Grim er opprinnelig regulert som industri og jernbaneområde, mens en klatrehall vil telle som næringsvirksomhet.

Området er regulert til industriformål en gang på 70-tallet og kommunen ga derfor dispensasjon for klatresenteret. Nå har fylkesmannen snudd dette vedtaket ved å gi Nedre Møllevannsveien velforening medhold i klagen.

– På sikt forventer vi at dette arealet blir et byutviklingsområde. Så å regulere til et bestemt formål nå mener vi ikke er riktig, vi ønsker derfor en midlertidig regulering som sikrer tiltaket. Det er klart Fylkesmannen har rett i at endringer bør gjøres gjennom plan, men noen ganger vil kommunen ha behov for å gi dispensasjon for å få til midlertidige løsninger, sier Venke Moe til Fædrelandsvennen. Hun er sjef for plan og bygg i Kristiansand kommune.

Det betyr at man er nødt til å gå to skritt tilbake i denne byggesaken - til reguleringsplannivå. Det er også det fylkesmannen anbefaler. Plan- og bygningssjefen håper at et nytt positivt vedtak er på plass i månedsskiftet august/september.

 

– Vi synes jo det er veldig ergerlig at det blir en sånn forsinkelse. Vi var så veldig byggeklare på alle vis, så det er en beklagelig utsettelse, sa Ingunn Trosby fra CKK til Fædrelandsvennen.

Det er ingenting annet som gjensto enn å trykke på knappen, og nå gjenstår den administrative prosessen i kommunen.