Norsk Tindeklubs Alpinpris ble utdelt helgen 5.-6. mars. Andrepremien på 22 222 kroner ble tildelt Hansjörg Auer og Much Mayr for deres bestigning av Tingeling på Blåmann ved Tromsø.

Andreas Klarstöm har sterke innvendinger mot tildelingen, blant annet fordi klatrerne slo en borrebolt på ruta. Tindekluben har tidligere gått sterkt ut mot borrebolting i fjellet.

Annonse

I en epost til magasinet Klatring sier Andreas Klarström:

«Med årets alpinpris promoterer NTK bruk av borrebolter i fjellet. For to år siden ble en tysk klatrer sagd ved fotknølene fordi de brukte borrebolter på en førstebestigning i Gudvangen. Nå har Tindekluben slått helt om og premierer Hansjörg Auer og Much Mayr for deres nye travers mellom to ruter i Blåmann nordvegg. De hadde med seg boltekit ved førstebestigningen og de borret bolt når det ble skummelt.
Det er åpenbart at juryen til denne prisen ikke skjønner forskjellen på å klatre med eller uten boltekit. De skjønner ikke heller forskjellen mellom å klatre halvveis og å klatre til toppen av veggen.
Ruten Tingeling starter opp Bongobar og traverserer inn i Atlantis der de snudde fordi det var vått. Hadde det vært bra forhold hadde de sikkert klart å klatre til toppen. Men det er ikke så ofte bra forhold i Blåmann nordvegg.
Hansjörg Auer har hele tiden vært åpen om hva de har klatret og hvordan. Dette er i utgangspunktet ikke ment som kritikk mot deres bestigning, selv om jeg åpenbart ikke er spesielt imponert eller inspirert av denne bestigningen. Det jeg er kritisk til er Tindeklubens ukunnskap og forvirring. Hva står tindekluben for? Hvilke spilleregler vil de at vi skal bruke i fjellet?
Dette er et slag i ansiktet på alle de som har prøvd på nye ruter men som har snudd fordi det blir for skummelt uten borrebolter. Det er også ufint mot de som har fått massiv kritikk for denne typen stil av den samme kluben.
Det er ikke sånn at 8+ med hjelp av borrebolter er umulig for norske klatrere. Grunnen til at det ikke gjøres er at de fleste som har kapasiteten ikke spiller med de samme spillereglene. De har ikke med seg boltekit da de synes det er under deres verdighet».

Andreas Klarström har også kontaktet Hansjörg Auer, og fått bekreftet hendelsesforløpet:

«I høst var det flere her i Tromsø som ikke var spesielt imponert av denne bestigningen og det gikk rykter om dette. Jeg viderebefordret det til Mårten Blixt (styremedlem i NTK og venn av Hansjörg). Det har vært kjent lenge her i Tromsø.
Jeg pratet med Hansjörg i dag for å få vite sikkert hva som har skjedd, jeg trodde i utgangspunktet at disse ryktene var misunnelse.
Han bekreftet at de snudde da de kom inn i Atlantis fordi det var vått. Han har vært åpen om det hele tiden og han har hele tiden vært åpen om at de plasserte en borrebolt».

Her er Tindeklubens foreløpige uttalelse i saken (pr. 11. mars):

«Juryen i alpinprisen er takknemlig for å ha blitt gjort oppmerksom av Andreas Klarström på problemstillingen knyttet til plassering av borebolt i forbindelse med bestigningen av Tingeling i forbindelse med at ruten ble en av de to bestigningene som ble trukket fram i tillegg til vinneren av NTKs alpinpris.

Alpinprisen skal blant annet vise fram bestigninger som er i tråd med god norsk klatreskikk, og det innebærer i utgangspunktet sporløs ferdsel. Bruk av borebolter på fjellruter regnes ikke for å være i tråd med den etikken som NTK vil fremme.

Borebolten var ikke kjent for store deler av juryen, og var heller ikke framme i diskusjonen. Det ble ikke nevnt i nominasjonen fra Tromsø-miljøet som dannet grunnlaget for vurderingene, og juryen hadde i utgangspunktet ikke lagt opp til en selvstendig granskning av hver enkelt bestigning.

På grunn av innspillet til Klarström vil juryen samles for å vurdere om det er nødvendig å revurdere avgjørelsen. Det er også naturlig å legge opp til en litt grundigere vurdering av dette spørsmålet i forbindelse med framtidige pristildelinger».

Her er juryens svar (mottatt 30. mars):

«Juryens svar på utfordringen fra Andreas Klarström:
Juryen for NTKs alpinpris har revurdert beslutningen om å gi pris til bestigningen av Tingeling på Blåmannen. Juryen har vurdert dette på nytt fordi flere av medlemmene av juryen ikke var klar over at det ble satt en borebolt på bestigningen, og ut fra et ønske om å ta på alvor den viktige innsigelsene som Andreas Klarstrøm har hatt på dette punktet. Det er viktig å ha en pågående diskusjon om disse spørsmålene i klatremiljøet, og juryen vil takke Klarström for å ha satt igang debatten.
Juryen vil understreke behovet for en solid klatreetikk i forhold til bruk av sikringsmidler og stil på førstebestigninger i fjellene og på storvegger. I tråd med den norske friluftstradisjonen, basert på et mål om sporløs ferdsel, så er normen naturlige sikringer. Juryen vil framheve at den beste stilen er uten bruk av borebolter, og at det også bør unngås å sette fjellbolter og andre sikringer som setter merker eller ender opp som faste sikringsmidler.
Men juryen ser det ikke som nødvendig å ha en fundamentalistisk tilnærming. Klatrestil er viktig, men klatring er også bare en fritidsaktivitet, og flere faktorer spiller inn. Det er et stort spenn mellom ytterpunktene. Å sette en enkeltstående borebolt for å redusere en stor risiko er noe helt annet enn å å bruke drill, bolte store partier og gjøre bestigninger som reduserer klatreutfordringen og ødelegger andres muligheter til å klatre ruten i bedre stil. Å fordømme all bruk av borebolter eller bolter er også en nedvurdering av historiske ruter som ellers har blitt klatret i god stil i norske fjell.
Juryen vil understreke at utviklingen i sikringsteknologi og ferdighetsnivå gir nye muligheter for klatrere. Denne utviklingen bør styrke klatreetikken, fordi det er mulig å redusere risikoen ved klatring uten å sette varige spor i naturen i form av borebolter.
I forhold til utdelingen av alpinprisen, vil juryen for framtiden sikre en mer samlet, felles gjennomgang. Det skal gjelde alle viktige sider ved bestigningene nominert for prisen, og ikke bare for hovedvinneren. Når det gjelder vurderingen av Tingeling, så har juryen etter en felles revurdering ikke funnet grunnlag for å endre tildelingen av prisen. Bestigningen av Tingeling ville vært gjort i bedre stil uten bruk av en borebolt og med en mer kontinuerlig bestigning av hele ruta. Juryen mener det like fullt var en krevende fribestigning under vanskelige forhold i en imponerende vegg.»