Drammen har vært kjent for mye, på godt og vondt; fra å ha rykte som landets største veikryss har byen rustet opp fasadene og blitt en av de mest attraktive byene på det sentrale Østlandet. Men på ett område sakker drammenserne fremdeles etter: de er uten et skikkelig klatresenter. Nå står Norges største by uten klatresenter i fare for å miste det lille de har, ettersom bruksavtalen om lokalene Drammen Klatreklubb har med Kjøsterud skole utgår til høsten.

Dette er det nå planer om å gjøre noe med. Klatreverk-gründer Dag «Bobo» Cappelen har engasjert seg i saken, og leter nå etter egnede lokaler i byen. Man har ifølge et oppslag i Drammens Tidende allerede funnet et egnet lokale på Sundland, tilhørende Rom Eiendom, og får man tilslag på dette kan et nytt senter i regi av Drammen Klatreklubb og Klatreverket stå klart allerede i løpet av dette året.

Annonse