Trondheim kommune hadde en pressekonferanse 10.februar der de vedtok å gjøre en sosial nedstenging av kommunen.

Det innebærer blant annet at treningssentrene må stenges, men det er ikke helt stengt. 

Trondheim kommune skriver at all idrettsaktivitet for de over 20 år må opphøre. Barn og unge under 20 år fortsatt trene på klatresenter, men treningssentre er stengt for alle andre.

Det var litt utydelig hva kommunen mente i første omgang med barn og unge og treningssenter. 

NRK skriver at: Reportasjen er oppdatert med ny informasjon klokken 19:20 (10.februar), etter at Trondheim kommune har vært i dialogmøte med treningssenterbransjen. I møtet ble det klart at folk under 20 år fortsatt kan trene på treningsstudio. Det samme gjelder for folk som er under opptrening av fysioterapeut.

Ordlyden i artikkelen til NRK tilsier at barn og unge på organisert klatretrening kan fortsette klatretrening og grupper. 

Klatring har forstått at barn og unge under 20 år kan fortsatt trene på klatresenter, mens de voksne over 20 år må i det minste vente en ukes tid før de kan gå inn på klatresenteret igjen. 

Les mer om hvor du kan klatre innendørs i Trondheim.