10.november innførte Oslo kommune en sosial nedstenging av Oslo. De har forlenget tiltakene fortløpende, og tiltakene som har vært nå skulle vare til 7.januar.

Det har innebært at klatresentrene har vært stengt delvis, fordi Oslo kommune har tillatt at barneidretten fram til fylte 13 år kunne fortsette. 

Nå forlenger de altså den sosiale nedstengingen, men faktisk med enda strengere tiltak. 

Oslo kommune skriver på sine nettsider at breddeidrett og innendørs fritidsaktiviteter for barn, voksne og ungdom er stengt.

Søndag 3.januar gikk Regjeringen også ut med en nasjonal anbefaling om at all organisert idrett bør utsettes til etter 18.januar. Det har innebært at flere klatresentre har vurdert å stenge ned for en periode, men per definisjon er åpent for individuell trening på sentrene.

Det er altså kun Oslo som vil nå få helt nedstengte klatresentre. Det er ingen tvil om at klatresentrene i Oslo taper flere hundre tusen på nedstengingen, og det gjenstår å se hvor lenge den varer.