Apeberget klatresenter i Stavanger er til salgs. Har du 950 000 kroner liggende brakk kan jo dette være en god mulighet for den eller de som ønsker å skape sin egen arbeidsplass og jobbe med klatring, eller som ønsker å investere i klatring og friluftsliv. Senteret er per i dag i full drift, har angivelig sunn økonomi, og tilbyr svært bra innendørsbuldring, samt fine tauklatringsmuligheter.
PDF med salgsprospekt kan får ved henvendelse til www.klatresenter.no eller lastes ned her.

Annonse