En liten og lett sekk som er fin på led på is, eller på turer med stor hastighet. ArcTeryx har byttet ut spenner med hemper. Det er uvant, og litt knotete å betjene. Hvorfor skifte ut en suksess? Det blir som for skrukarabinen – det lanseres stadig nye måter å låse bineren på, men de fleste velger fremdeles skruen. Sekken har ikke isøksfester oppe, så man må enten sette på selv, på den påsydde festesnora, eller dytte øksene under strikken. De kunne i det minste spandert på bor- relåsfeste som på AR 35. Festene nede har også hemper. Kan man ikke risikere at de hekter seg opp i noe og løsner? Lite sannsynlig – man må bare stramme godt. En god innvendig lomme til nøkler og en utvendig, over strikken. Denne er vel dyp, så man får neppe tak i det som legger seg på bunnen, når isøkser og klær befinner seg under strikken. Uansett; en lett sak for raske bestigninger.