Da er vi på norsk jord og vår egen stolthet Norrøna.

De har jo laget kvalitetsprodukter i flere tiår, og det var spennende å sjekke ut kontemporær produksjon.