Alle som har klatret is vet at selv i mørkeblå minusgrader kan det renne vann på isen. Ikke sjelden er forholdene slik at flere slike våte passasjer må passeres – eller dykkes inn i.  

Uten en vanntett jakke kan man da bli søkk våt, noe som er svært ubehagelig vinterstid.