ArcTeryx har byttet ut spenner med hemper. Det er uvant, og litt knotete å betjene.

Hvorfor skifte ut en suksess? Det blir som for skrukarabinen – det lanseres stadig nye måter å låse bineren på, men de fleste velger fremdeles skruen.