Test av jumarer, eller tauklemmer som mange kaller det, til klatring.