Klatring og naturvern henger tett sammen, blant annet gjennom økofilosofien grunnlegger Arne Næss. Utbygging av vindmøller er en av sakene som har engasjert mange klatrere de siste årene.