Det er bergensbaserte Thomas Meling som er i fokus når Meteorologisk Institutt tar for seg værets berøring med fjell og tinder. Han har klatret på flere kontinenter og det er spesielt klatring i Syd-Amerika som tas opp. Patagonia har som mange vet en mildt sagt værutsatt geografi, der vind og nedbør fra havet raskt samler seg om den eksponerte fjellrekken. Meling forteller om sin tur dit da uværet kom, og medførte en presserende retur. 

Han har også klatret til topps på El Capitan. Denne mastadonten ligger innenlands og er heldigvis velsignet med et mer stabilt klima.