En aggressiv utgave av Nomic, beregnet på bratt is- og miksklatring. Skal du ned i Golsjuvet og henge etter tørre steintak i 45 graders overheng, og pirke deg ut på en løs tapp langt bak deg, kan dette virkelig være redskapen du trenger. Konstruert veldig likt Nomic; med vekter på bladet, og samme håndtak, men med langt mer buet skaft. Dette gjør håndtaket mer horisontalt, slik at man henger bedre i bratta. I tillegg til den ene gripresten, er det satt på enda en ekstra støtte, slik at man kan holde skaftet på et tredje nivå. For den vanlige mannen eller kvinnen i fossen blir nok Ergo litt vel drøy, og øksa taper en del ytelse på ren is. Skaftet er for krummet, noe som går ut over balansen. Er man vant til Nomic blir Ergo rett og slett ubehagelig å bruke. Men Ergo er myntet på bratt stein, og der duger den så det holder.