Bladet har nokså aggressiv bananform, og er laget i stål. Skaftet er kurvet og laget i aluminium, med skråkuttet ende.

Gully har karabinhull i både hode og pigg. Tyngdepunktet er høyt, og vekter kan kjøpes for å høyne det enda mer. Nederst på skaftet er profiler for økt friksjon.