Easy Climb er det digitalt treningssystem som dynamisk tilpasser treningsøktene, klatrerutene og problemene til hver enkel bruker. Man setter enkelt opp en profil med en av instruktører og etter 5 minutter er man i gang! Easy Climb er også designet til å gjøre klatre- og buldre- øktene mer tilpasningsdyktig etter det mer man bruker løsningen. En slags digital PT - som også tar hensyn til din personlige treningsbakgrunn, mål og funksjonelle grunnlag. Hensikten med denne løsningen er å senke den svært høye terskelen for å utøve klatring og gi deg som bruker en sunn progresjon i klatretreningen! 

 

Folka fra Sticky Mushroom som eier konseptet "easy climb", kommer til Klatrefestivalen 2019, slik at du kan teste systemet deres!

 

2
2