Har du lyst til å være med på å lage klatrefestival? 30. august - 1. september 2019 arrangerer vi Klatrefestivalen i Nissedal. Vi trenger folk som kan bidra på ulike deler av festivalen og med ulike ansvarsområder, blant annet sekretariat, rigging, vakthold og andre eventuelle administrative oppgaver. Hvis du er gira på å hjelpe til bare litt, eller veldig mye, er det bare å ta kontakt.

 

Alle frivillige får gratis deltakerpass, mat til magen din og kanskje noe annet kult?! 

 

Send en epost til tonje@friflyt.no hvis du ønsker å bidra!