Har du lyst til å være med på å lage klatrefestival? 24. - 26. august 2018 arrangerer vi Klatrefestivalen i Nissedal. Vi trenger folk som kan bidra på ulike deler av festivalen og med ulike ansvarsområder, blant annet sekretariat, rigging, vakthold og andre eventuelle administrative oppgaver. Hvis du er gira på å hjelpe til bare litt, eller veldig mye, er det bare å ta kontakt.

.

Alle frivillige får gratis deltakerpass, mat til magen din og kanskje noe annet kult?! 

.

Meld interesse HER!