Her kan du stoppe mange fall med hendene før hanskene får antydning til skade.

Friksjonen er også god. Men det stopper også der. Finmotorikk er det lite av, likeså finestetikken.