Vi lever i en enkel tid; de aller fleste isøkser som er på markedet er glimrende redskaper. Du kan i praksis stikke på nærmeste klatrebutikk og kjøpe den første øksa du ser. Den vil funke helt fint, vel å merke om den er myntet på det den skal brukes til. 

For selv om kvaliteten er høy, er bruksområdene ulike. Man kommer ikke langt i bratta med en breøks. Og dreier det seg om bratt miksklatring, det vil si klatring vekselvis på fjell og is, bør øksa ha et relativt godt bøyd skaft, for å komme inn bak isknoller og utspring som hindrer bladet å komme i god posisjon. Bøyen på øksa sørger for å gi plass.