– Bør man oppfordre klatrere til å bytte ut vanlige tubebremser med geometrisk assisterende tubebremser, som Edelrid Jul, Black Diamond ATC Pilot, Mammut Smart eller tilsvarende? Disse vil jo hjelpe til med å bremse tauet selv om man glipper bremsegrepet eller er uoppmerksom

 – De geometrisk assisterende taubremsene er relativt nye på markedet. De hjelper til med å bremse et fall, men som alle andre taubremser gjør de ikke jobben helt alene. De krever fremdeles riktig bruk fra sikrer og et fast bremsegrep på tauet. De geometrisk assisterende taubremsene er noe av det mest spennende og nyskapende som har skjedd på taubremsfronten i det siste, men bare tiden vil vise om de vil bidra til at vi får færre ulykker som skyldes feil hos sikrer på statistikken.

– Hva med bruken av sikringshansker? De gjør det jo mulig å stoppe tauet selv om det ruser ut, noe som i praksis ikke er mulig uten hansker.