Midt mellom Valencia og Madrid ligger Albarracin. Ved byen finnes et av de virkelig flotte buldreområdene i Europa, og kanskje verden. Et vernet område med store grønne bartrær og røde...