De to formasjonene kalles Gubben og Gamla, og er åsted for flere flotte klatreruter, inkludert den lenge urepeterte Mossexpressen (8+). Uten å ty til for billige metaforer, skal det her handle om sprekken på baksiden av Gamla. 

I denne mannsbrede kløften ligger nemlig den smått spektakulære miksruta Den sorte kamin (4+). Ruta er enkleste vei opp til topp-platået, i alle fall om man snakker kun grad. For kaminen byr på såpass uortodoks klatring at den vil kunne skape hodebry og motstand for klatrere med langt høyere grader på tikkelista si.

«Fire pluss? Lett!», sier du til deg selv. Fra starten i ura utenfor smetter du inn i sprekken, klipper ganske raskt en bolt, og så begynner eventyret. Under deg har du en kullsvart sjakt, og du skimter noen kampesteiner der nede i bekmørket, som du ikke har lyst til å lande på. Men hvor går veien? Her er ingen tak, ingen riss i steinen, kun to loddrette, konturløse vegger mot hverandre med en glippe mellom. Litt lys fra himmelen siver gjennom fra åpningen langt der oppe.