Same haust vitja eg Pedriza første gong. Det er eit eventyrlandskap; el Yelmo tronar på toppen av ein 1800 meter høg fjellrygg med sin fantastiske 150-meters sydflanke mot Madrid. Derifrå greiner ryggar med domar, spir, klipper og blokker seg i alle retningar. Innimellom er dalar, kløfter og labyrintar; det minner om Joshua Three i California, berre plassert på eit fjell. Like i nord tronar Guadaramafjella opp til 2500 meters høyde. Klatringa er trad i tyding naturleg- og boltesikra rutar laga nedanfrå og opp. Eg er ingen kløppar i spansk, men meinte «madrilenos» (madriderne, red. anm) snakka om fleire granittområde  i Guaderama- og Gredosfjella. Der skulle vere store, meir alpine områder prega av riss og naturleg sikring. Dei hadde meg på kroken; slikt måtte utforskast! Så her kjem litt info og dei fire ulike granittområder der eg har klatra siste 20 åra:

Manzanareselva renn gjennom vestlege Madrid likeunder palasset og don Quijote-statua på Plaza Espana. Byen Manzanares el Real, 50 km rett nord for Madrid er innfallsporten til Pedriza. Følg austsida av elva frå sentrum, til el Tranco. På vegen passerer du campingplassen, nokre mindre hosteller og restaurantar. Stien til el Yelmo (40 min) startar på høgre side av siste restaurant. El Yelmo er prega av don Quijote-hjelmen på toppen av fjellet; bratt sva med avbrotne riss, nokre flak med fine dieder og nokre «runnels».

Dei andre klippene rundt Yelmo har same preg – berre mindre. Heile området rundt Yelmo er kjent som Pedriza Anterior. Elva rundar el Yelmo på nordsida, og nordom elvedalen ligg ein mindre vitja del: Pedriza Posterior. Klippene her er meir prega av tårn med vanlege granittformasjonar. Her er det særleg el Pajaro som står fram med 3-5 taulengder rissprega ruter. Så har skaparen mora seg på jobb og spent opp den 90 meter lange frittståande bogen el Hueso; den er sett saman av tre lange blokker skrått stabla!