Buldere kan være både korte og lange, men i all hovedsak vil flyttene være vanskeligere og tyngre enn ved tauklatring. Dette innebærer at vi må bruke enda mer tid på enkeltflytt og korte seksjoner for å finne riktig beta og finjustere bevegelsene. Der tauklatring ofte handler om å sette sammen flere seksjoner på en god og effektiv måte, handler buldring i enda større grad om problemløsning for å løse ett enkelt flytt eller én enkelt seksjon. Dette kan være både veldig frustrerende og veldig givende.

«En bulder kan gå fra å virke umulig i dagevis til besteget på relativt kort tid, fordi en bit av betapuslespillet plutselig faller på plass.»

En bulder kan gå fra å virke umulig i dagevis til besteget på relativt kort tid, fordi en bit av betapuslespillet plutselig faller på plass. Siden enkeltflyttene er så viktige, vil forhold og hud spille en enda større rolle enn ved tauklatring, og å redpointe en bulder vil ofte kreve at du venter med å prøve til dagene med optimale forhold, da sannsynligheten for å lykkes er størst. Dersom du ikke har vært i denne prosessen tidligere, vil du bli overrasket over hvordan et grep kan gå fra å være ubrukelig til å kjennes godt bare på grunn av lavere temperatur og vind.