Norge Rundt dro til Kristiansund for å besøke Kristiansund Fjellklubb. Opptaket viser feltet på Smørvik samt trening i kjelleren på Røslingveien skole.

Stjernen i klippet er primært Øyvind Vadla, som trekkes fram som en av Europas beste klatrere. Han forklarer hvordan han forbereder seg før han går på en krevende rute; man må tøye ut, og i tankene gå igjennom hvert flytt opp til 50 ganger.

Osvald Rødahl spørres også ut om klatringens vesen; trening, innevegger og uteklatring.

Se det nydelige innslaget her: