Det er to menisker i hvert kneledd – en på medialsiden (innsiden) og en på lateralsiden (utsiden). Mediale meniskskader forekommer hyppigst, og årsaken til dette er sannsynligvis at denne i større grad enn den laterale fester seg til leddkapselen rundt kneleddet og dermed er mindre mobil under bevegelse og belastning.   

Meniskskader forekommer hyppig i idrettssammenheng, og ofte skjer skaden gjennom en kombinasjon av fleksjon og rotasjon i kneet. Typiske eksempler på dette i klatring kan være heel-hooks, rock-overs og drop-knees, men det er så vidt meg bekjent ikke gjort forskning på meniskskader i forbindelse med klatring.  Selve skademekanismen er akutt og man kan som regel identifisere hvilken bevegelse skaden oppstod i. Avhengig av hvordan menisken er skadet kan man oppleve symptomer, som smerte i leddspalten i kneleddet, hevelse, låsing av kneleddet og sviktfølelse. 

De ulike delene av menisken har ulik blodforsyning, og hva slags type behandling som anbefales er dermed avhengig av hvilken del av menisken som er skadet. I all hovedsak deles behandlingen i tre kategorier.