Vi har tre muskler som bøyer i albueleddet; biceps brachii, brachioradialis og brachialis. For å få utnyttet kraftpotensialet i biceps må underarmen være vendt slik at håndflaten peker mot oss (supinert stilling) – altså som ved å holde et underhåndstak. Når underarmen roteres slik at håndflaten vender fra oss (pronert stilling) reduseres biceps mulighet til å utvikle kraft, og dermed overføres et større arbeidskrav til særlig brachialis – som i motsetning til biceps ikke er avhengig av hvilken stilling underarmen befinner seg i for å utvikle kraft.

Det første eksempelet på «Climber’s Elbow» jeg finner i litteraturen er fra 1988. Her blir fenomenet omtalt som den vanligste albueskaden hos klatrere, og relatert til pull-ups-trening og/eller traversering. Da jeg begynte å klatre ble faktisk dette kalt «Font-albue», siden urovekkende mange av de som hadde vært i den magiske skogen slet med smerter midt i fremre del av albuen. Felles for både pull-ups trening, traversering og buldring i Fontainebleau er at størsteparten av treningen/klatringen skjer med albuen bøyd og med håndflaten vendt fra oss. Vi kan også legge til bratt og hard klatring, siden dette krever at brachialismuskelen jobber eksentrisk for å bremse utrettingen av albueleddet. 

Jeg ser på «Climber’s Elbow» mer som en plage enn som en faktisk skade da jeg veldig sjeldent ser vevsskader i muskelen eller senen. «Climber’s Elbow» oppstår som et resultat av overbelastning, enten gjennom for mye trening, for hard trening eller – veldig ofte – som resultat av en kombinasjon av disse. Symptomene opptrer i første omgang som et smertefenomen i den fremre og midtre delen av albueleddet, gjerne med verking/stråling i det de fleste omtaler som biceps. Mange vil derfor hevde at det er bicepsen som er skadet, siden smerten sitter i dette området. Men typisk vil bicepscurls, pull-ups med underhåndsgrep og lett klatring være relativt smertefritt, mens bratt klatring og alle bevegelser/øvelser der håndflaten vender fra oss og albuen bøyes vil fremprovosere smerten. Det virker for meg at nybegynnere og mer erfarne klatrere rammes i like stor grad.