Jeg har henvendt meg til seks produsenter av klatreutstyr og fem klatreforbund, og spurt hva de tenker om barn og ledklatring. Svarene har jeg sammenfattet i denne artikkelen.

Barn

Når vi skal ta stilling til om barnet kan begynne med ledklatring, bør vi ta hensyn til barnets motoriske og psykiske utvikling. De ulike stadiene har sine utviklingstrekk. Olympiatoppen opererer med fire utviklingsnivå hos barn (årsgrensene er omtrentlige).