Ved fall på led blir som regel fall-lengden mye større enn runouten skulle tilsi. Er du en meter over bolten stopper du ikke før du er både to og tre...