Ved fall på led blir som regel fall-lengden mye større enn runouten skulle tilsi. Er du en meter over bolten stopper du ikke før du er både to og tre meter under. Med to meters runout er det ikke uvanlig med fall på rundt åtte meter. Dette skyldes tauslakk, at sikrer slurer med bremsen og at sikrer dras etter når du bremser opp.

Sett nå at noe skjer med siste festepunkt under oppbremsing – at bolten eller slyngen ryker. Man håper da at neste bolt stopper fallet. Men står den nært nok til å gjøre det? Jeg mener at man ved majoriteten av tilfellene smeller rett i bakken. Enten direkte, uten at tauet i det hele tatt bremser fallet, eller etter at tauet har begynt å stramme seg. Dette skyldes den vanlige avstanden mellom bolter – særlig på klipperuter av kort eller moderat lengde.

Situasjonen er kanskje mer reell enn man skulle ønske. Man setter all sin lit til at den ene bolten og slyngen holder. Det vil si at karabinen ryker, sjansen for at bolten må holde, at begge karabinerne holder, at webbingen holder, og at ingen av karabinerne klipper seg ut. Oppi alt dette må selvfølgelig sikrer gjøre jobben sin.