Det er fordeler og ulemper med alle karabinere, men det viktigste er at du blir godt kjent med din variant. Redaktør Dag Hagen og medlem av NKFs sikkerhetskomité Nikolai Kolstad er på klatrestudioet på Myrens for å se nærmere på emnet.   

EPISODE 1: Klatre på topptau

EPISODE 2: Sikre på led

EPISODE 3: Klatre på led

KLATRESKOLEN

Klatreskolen er en serie med instruksjonsvideoer om sikkerhet, klatreteknikk, utstyr og sikringsteknikk. Klatring er jo den sporten som vokser raskest, og vi vil gi vårt bidrag til en sikker start i veggen. Ingen av de videoene vi presenterer er ment som erstatning for kurs og/eller egenerfaring, men mer som forberedelser til dette.