Det er en utbredt misforståelse blant ferske klatrere om hvordan du skal sette føttene i veggen og hvordan du best griper med fingerene. Redaktør Dag Hagen og Nikolai Kolstad forklarer...