Juryen som har valgt ut prisvinneren består av rektor Nils Faarlund fra Norges Høgfjellskole, Johan  Støyva, Knut I. Tønsberg og Torill  og Kåre Vole.

– For oss som driver turisme i fjellet er det viktig at folk lærer seg forståelsen for fjellets utfordringer på snø og is, sommer og vinter. Nå vil vi hedre en av dem som på frivillig basis har gått i spissen for dette, sier Kåre Vole på Krossbu turiststasjon på Sognefjellet.

Om prisvinneren uttaler Nils Faarlund blant annet: Øyvind Kulberg tok i sin tid et banebrytende initiativ med organiseringen av de første brekursene i Norge. Han lærte også opp breførere og bidro gjennom en årrekke til å utvikle og utbre forståelsen for fjellets utfordringer på snø og is, sommer og vinter. Øyvind Kulberg var den sentrale person i utviklingen av Bregruppa i Den norske Turistforening. Han la grunnlaget for et bremiljø som i internasjonal sammenheng er unikt. Tusenvis av nordmenn har gjennom årene tilegnet seg nødvendig ferdighet og erfaring for kunne mestre breene som ligger i våre mest krevende fjellområder.

Prisen er en blankett fra Havstad Tinn med innskripsjon som overrekkes prisvinneren. Samtidig henges et fotografi av prisvinneren hengt opp på Krossbu Turiststasjon.